Darbo užmokestis

Vidutinis darbo užmokestis (bruto) EUR 2024 m. ketvirčiais
Darbuotojai I II III IV
Vadovai 2682,00
Administracija 1426,00
Autobusų vairuotojai 1462,00
Remonto darbininkai 1106,00
Pagalbiniai darbuotojai 925,00
Vidutinis darbo užmokestis (bruto) EUR 2023 m. ketvirčiais
Darbuotojai
I
II
III
IV
Vadovai
2830,00
2273,00
2275,00
2249,44
Administracija
1310,00
1343,00
1283,00 1293,05
Autobusų vairuotojai
1288,00
1317,00
1358,00
1280,82
Remonto darbininkai
1054,00
1050,00
1118,00
1099,48
Pagalbiniai darbuotojai
860,00 860,00 883,00 863,67