Lengvatos

Teisę naudotis transporto lengvatomis turi:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai;
 • kitų Europos Sąjungos valstybių narių (1) piliečiai ir Europos ekonominės erdvės valstybių (2) piliečiai;
 • Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečių šeimos nariai (3), turintys Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę;
 • užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, turintys leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje.

50% valstybės kompensuojama nuolaida taikoma:

 • Lietuvos ir Europos Sąjungos aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviams, pateikusiems studento ar mokinio pažymėjimą (užsienyje studijuojantiems studentams nuolaida taikoma pateikus tarptautinį studento pažymėjimą ISIC). Neakivaizdinių ar vakarinių studijų studentams bei dieninių bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams lengvata neteikiama.
 • Asmenims, pripažintiems iš dalies darbingais, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis, pateikusiems neįgaliojo pažymėjimą.
 • Asmenims, nuo 70 iki sukaks 80 metų amžiaus, pateikusiems pensijos gavėjo pažymėjimą arba asmens dokumentą su nuotrauka.
 • Konservatorijų ir mokyklų, vykdančių specializuoto ugdymo krypties programas (Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos, Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos, Kauno dailės gimnazijos, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos, Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazijos ir Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos, Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos, Vilniaus Ozo gimnazijos, Vilniaus Gedimino technikos universiteto inžinerijos licėjaus) moksleiviams, pateikusiems mokinio pažymėjimą.
 • Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams nuo 7 iki sukaks 10 metų, vykstantiems tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais.
 • Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams (vaikams) nuo 7 iki sukaks 8 metai, vykstantiems vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais.
 • Mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas, turi teisę įsigyti vienkartinį važiavimo vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais bilietą su 50 procentų nuolaida, o terminuotą vardinį važiavimo bilietą su 80 procentų nuolaida (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas).
 • Keleiviui, vežančiam vaiką iki 7 metų amžiaus tolimojo ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusais suteikiama teisė įgyti vaikui važiavimo bilietą su 50 procentų nuolaida. Taip vaikui suteikiant sėdimą vietą autobuse. Vaikams iki 7 metų išlieka teisė keliauti nemokamai tolimojo ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo autobusais neužimant papildomos sėdimos vietos.
 • Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, pateikusiems nepriklausomybės gynėjo pažymėjimą.
 • Politiniams kaliniams ir tremtiniams, pateikusiems politinio kalinio, tremtinio ar represuotojo pažymėjimą. Represuotojo pažymėjime turi būti įrašytas 6str. 1.1 punktas. Jei įrašytas 6 str. 1.2 punktas – lengvata neteikiama.
 • Pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyviams - kariams savanoriams, jaunesniems nei 70 metų ir laisvės kovų dalyviams, pateikusiems kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio pažymėjimą.

80% valstybės kompensuojama nuolaida taikoma:

 • Visiems neįgaliems vaikams iki 18 metų amžiaus ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui vienas lydintysis), pateikusiems neįgaliojo ar invalido pažymėjimą.
 • Asmenims, pripažintiems nedarbingais arba kuriems sukakę senatvės pensijos amžius, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir juos lydintiems asmenims (vienam asmeniui vienas lydintysis), pateikę neįgaliojo ar pensijos gavėjo pažymėjimą.
 • 80 metų ir vyresniems asmenims, pateikusiems asmens dokumentą su nuotrauka ir nurodyta gimimo data.
 • Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjams, pateikusiems pažymėjimą, suteikiantį teisę važiuoti su 80 proc. nuolaida.
 • Pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijos dalyviams - kariams savanoriams, kuriems sukakę 70 metų ir vyresniems, pateikusiems kario savanorio pažymėjimą ir asmens dokumentą su nuotrauka ir nurodyta gimimo data.
 • Žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimų nariams, pateikusiems nukentėjusio asmens pažymėjimą. Nukentėjusiojo asmens pažymėjime turi būti įrašyta 3 str. 1, 2 arba 3 punktai. Jei įrašyta 3 str. 4, 5 arba 6 punktai - lengvata neteikiama
 • keleiviams sergantiems onkologinėmis ligomis vienkartiniams ir terminuotiems bilietams. Lengvata taikoma tolimojo ir vietinio (priemiestinio, miesto) susisiekimo maršrutuose pateikus POLA kortelę ir galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

(1) Airija, Lenkija, Austrija, Lietuva, Belgija, Liuksemburgas, Bulgarija, Мalta, Čekija, Nyderlandai, Danija, Portugalija, Estija, Prancūzija, Graikija, Rumunija, Ispanija, Slovakija, Italija, Slovėnija,  Suomija, Kipras, Švedija, Kroatija, Vengrija, Latvija, Vokietija.

(2) Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas ir ES valstybės narės.

(3) ES valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečio sutuoktinis, tiesioginiai palikuonys, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, įskaitant sutuoktinio tiesioginius palikuonis, kuriems nesukakę 21 metai arba kurie yra išlaikytiniai, ES valstybės narės ar Europos ekonominės erdvės valstybės piliečio, jo sutuoktinio išlaikomi giminaičiai pagal tiesiąją aukštutinę liniją.

LIETUVOS RESPUBLIKOS transporto lengvatų įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.033D686E8F1B/asr

TRANSPORTO LENGVATĄ PATVIRTINANČIŲ DOKUMENTŲ PAVYZDŽIAI: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/Pazymejimai%202018.pdf

SPECIALIZUOTO UGDYMO KRYPTIES PROGRAMAS VYKDANČIŲ MOKYKLŲ SĄRAŠAS: https://ltsa.lrv.lt/uploads/ltsa/documents/files/TRA171005.pdf