Korupcijos prevencija

Apie įtarimus dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos prašome pranešti atsakingam asmeniui už korupcijos prevenciją bei kontrolę Astai Bačiulienei, tel. +370 615 24 302