Internetas

Kad kelionė neprailgtų daugumoje tolimojo tarpmiestinio susisiekimo autobusų veikia nemokamas bevielis internetas (Wi-Fi).

„Wi-Fi autobuse“ paslauga suteikia galimybę tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims kelionės metu naudotis internetu belaidės Wi-Fi technologijos pagrindu.

Paslauga galima naudotis įvairaus tipo įrenginiais, kurie turi WiFi ryšio adapterį, pavyzdžiui, nešiojami kompiuteriai, planšetiniai kompiuteriai, išmanieji telefonai (angl. Smartphone) ir kt. atitinkantys šiuos minimalius reikalavimus:
– įranga privalo turėti Wi-Fi ryšio adapterį, atitinkantį IEEE 802.11 a/b/g/n standartus;
– Wi-Fi ryšio adapteris turi būti aktyvuotas (įjungtas);
– įranga turi būti Wi-Fi spinduliavimo (aprėpties) zonoje;
– Wi-Fi ryšio adapteriui turi būti nurodyta jungtis prie belaidžio tinklo autobuse esančio maršrutizatoriaus vardu;
– Interneto naršyklės nustatymuose turi būti išjungtas „proxy server“.

Reali duomenų perdavimo ir priėmimo sparta tinkle priklauso nuo Jūsų naudojamo galinio įrenginio ir tinklo apkrovimo būklės konkrečioje vietoje konkrečiu laiku.

Naudodamasis autobuse esančio interneto paslauga Jūs įsipareigojate:
– saugiai naudotis interneto paslauga, nepažeisti trečiųjų asmenų teisių bei teisėtų interesų, geros moralės bei viešosios tvarkos principų;
– savo veiksmais nesukelti grėsmės interneto paslaugos ir/arba tinklo veikimui, saugumui, vientisumui, patikimumui, elektroninių ryšių paslaugų suderinamumui, duomenų apsaugos užtikrinimui arba tokiais veiksmais nesukelti UAB „Rokiškio autobusų parkas“ materialinės žalos;
– nenaudoti interneto paslaugos ir/arba galinės įrangos Lietuvos Respublikos įstatymais draudžiamai veiklai, paslaugų teikimui tretiesiems asmenims, šmeižikiško, įžeidžiančio, grasinamojo pobūdžio ar visuomenės dorovės ir moralės principams prieštaraujančiai informacijai, kompiuterių virusams, masinei piktybiškai informacijai (spam) siųsti ar kitiems tikslams, kurie gali pažeisti kitų paslaugų vartotojų teisėtus interesus.

Šiuo metu autobusuose veikia BITĖ Lietuva teikiamas mobilusis internetas.